Ochrana osobných údajov

Používaním našej webovej stránky nám zverujete svoje osobné údaje. Na tejto stránke uvádzame, aké informácie zhromažďujeme a pravidlá ako ich používame.

Prevádzkovateľ

spoločnosť PROMO SK, s.r.o.,
so sídlom Bernolákova 10, 040 11 Košice-mestská časť Západ,
Slovenská republika,

IČO: 55 204 619, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.56013/V, zhromažďuje nasledujúce osobné údaje.

Ako používame zhromažďované osobné údaje

Po odoslaní objednávky cez www.promopodlahy.sk dáva kupujúci súhlas predávajúcemu so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Predávajúci získava od kupujúceho osobné údaje (meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo, e-mail), ktoré sú spracované za účelom vybavenia objednávky.

Predávajúci neposkytuje údaje tretej osobe, okrem prepravcu, ktorý tovar doručuje.

Ak kupujúci súhlasí so spracovaním údajov pri registrácii v e-shope vo vernostnom programe, súhlasí so zhromažďovaním získaných osobných údajov vrátane informácii o objednávkach za účelom poskytovania zliav.

Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať, kde sa automaticky likviduje. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od odvolania.

Všetky osobné údaje sú spracované za účelom vystavenia faktúry, na doručenie tovaru, potvrdenie objednávky, evidencie osôb registrovaných prostredníctvom e-shopu, za účelom vybavenia reklamácie a na zaslanie elektronickej pošty so súhlasom adresáta.

Overené zákazníkmi

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zaslanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia, využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ Heureka.sk, ktorému na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

Práva kupujúcheho

  • má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov,
  • dostať informácie o spracovaní svojich osobných údajov,
  • možnosť vymazať osobné údaje,
  • oprava osobných údajov,
  • ak sa osobné údaje neoprávnene spracuvávajú, poškodená osoba má právo podať sťažnoť Úradu na ochranu osobných údajov.

NEWSLETTER - nájdite rady, aktuálne novinky a špeciálne akcie

Potrebujete poradiť pri výbere? Navštívte našu predajňu, alebo nás kontaktujte.